Inleiding

<p>inleiding <br=””>De algemene voorwaarden van het project “Spetsersbon” zijn geldig vanaf 01/11/2015. Door deel te nemen aan het project “Spetsersbon” aanvaardt u de algemene voorwaarden. </p>inleiding><p>inleiding <br=””>
</p>inleiding><p>inleiding <br=””>Deze algemene voorwaarden omvatten alle voorwaarden en het kader waarbinnen het project “Spetsersbon” wordt gerealiseerd. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitgesloten. </p>inleiding><p>inleiding <br=””>
</p>inleiding><p>inleiding <br=””>De algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden vindt u terug op de website www.unizo.be/merksplas .

Deelnemende handelaars

Handelaars die inschrijven voor het project “Spetsersbon”, verbinden zich er toe om de Spetsersbonnen als betaalmiddel te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de cadeaubon in twijfel wordt getrokken.

De handelaar die wenst deel te nemen aan het project “Spetsersbon” betaalt hiervoor een jaarlijks inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het jaar 2022/2023:

€ 30 voor Unizo-leden, exclusief 21% BTW € 45 voor niet-Unizo-leden, exclusief 21% BTW. Het inschrijvingsgeld wordt uiterlijk op 01/12/2022 overgemaakt op rekeningnummer IBAN BE95 4156 0406 2158 op naam van Unizo – Afdeling Merksplas vzw – Spetsersbon. Na ontvangst van uw betaling wordt de handelaar toegevoegd aan de lijst deelnemende handelaars van het project “Spetsersbon”. Bij twijfel dient de handelaar het bewijs van betaling voor te leggen.

De deelname van een handelaar aan het project “Spetsersbon” eindigt van rechtswege op 31 oktober van het lopende jaar. De deelnamebijdrage aan de actie geldt voor één jaar en wordt automatisch verlengd voor het volgende jaar, tenzij de handelaar zijn deelname schriftelijk of per mail stopzet voor 31 oktober van het lopende jaar. Bij voortijdige opzegging is er geen terugbetaling van de deelnemersbijdrage.

Unizo Merksplas is verantwoordelijk voor het voeren van de nodige publiciteit rond het project “Spetsersbon”. De lijst met deelnemende handelaars wordt gepubliceerd in de plaatselijke media en op de website www.unizo.be/merksplas . Elke handelaar ontvangt een deelnamesticker voor het uitstalraam.


Aankoop
De Spetsersbonnen worden uitsluitend verkocht door de dienst onthaal in het gemeentehuis. Per adres: Gemeentebestuur Merksplas * Dienst onthaal * Markt 1 * 2330 Merksplas.


Prijs
De Spetsersbonnen zijn beschikbaar in coupures van € 5, € 10, €20 en € 50. Er worden aan de consument/koper geen kosten aangerekend.


Terugbetaling
De terugbetaling naar de handelaar toe, gebeurt uitsluitend via overschrijving op het door de handelaar opgegeven rekeningnummer. De handelaar levert de Spetsersbonnen in op het secretariaat van Unizo Merksplas per adres: Geert en Judith Peeraer-Gers * Leopoldstraat 8 * 2330 Merksplas. Elke handelaar wordt verzocht om, bij het inleveren van de Spetsersbonnen, de afgifteborderel in te vullen die gepubliceerd wordt op de website www.unizo.be/merksplas, en de bonnen te sorteren per coupure en oplopend per nummer, teneinde het werk voor het secretariaat te vergemakkelijken.


Inruiltermijn
Handelaars kunnen de Spetsersbonnen inruilen op het secretariaat van Unizo Merksplas, tot ten laatste 1 maand na de op de Spetsersbon vermelde geldigheidsdatum. Na deze datum zal de bon niet meer aanvaard worden. Per adres: Geert en Judith Peeraer-Gers * Leopoldstraat 8 * 2330 Merksplas

Echtheid van de Spetsersbon

Elke deelnemende handelaar ontvangt een “Voorbeeld Spetsersbon” bij deelname aan het project.
Om geldig te zijn moet de aangeboden Spetsersbon:
overeenstemmen met het model van de “Voorbeeld Spetsersbon”
een volgnummer dragen voorzien zijn van een stempel van de gemeente Merksplas.
Op basis van deze kenmerken kan de handelaar de echtheid van de aangeboden cadeaubon controleren.
Bij twijfel mag de cadeaubon niet aanvaard worden en dient Unizo Merksplas onverwijld te worden ingelicht.
Unizo Merksplas behoudt zich het recht voor om de cadeaubonnen niet uit te betalen wanneer de echtheid ervan in twijfel kan worden getrokken.

Waarborg

De vzw Unizo Merksplas is geen partij in de verkoop- of dienstenovereenkomst die met de Spetsersbon wordt betaald en is dus niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen of diensten die met de Spetsersbon worden aangekocht. Ter zake blijft enkel de handelaar-leverancier gehouden tot zijn verplichtingen tegenover de consument/koper.


Merksplas, 01/11/2015
In opdracht

Jef Van Dun Voorzitter Unizo Merksplas

</p>inleiding>