Zijn geschenken aan klanten en personeel aftrekbaar?

Nieuwjaar betekent voor veel ondernemingen niet alleen recepties organiseren, maar ook cadeaus uitdelen. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender. Welke geschenken aan personeel of klanten zijn fiscaal aftrekbaar?

We maken een onderscheid tussen relatiegeschenken (voor klanten e.d.) en geschenkcheques (voor personeel).

Relatiegeschenk : directe belastingen en btw

Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een zekere waarde die periodiek (bv. met Nieuwjaar) of toevallig (bv. jubileum, opening nieuwe zaak) worden aangeboden aan klanten of zakenrelaties. De bedoeling is hier niet in de eerste plaats om nieuwe klanten te lokken maar om reeds bestaande relaties te onderhouden. Doorgaans is een relatiegeschenk eerder een luxeartikel (bv een boek, wijn, lederwaren).

1. Directe Belastingen

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn voor zover het om geschenken van een beperkte waarde zijn. Geeft u geschenken van een grotere waarde dan kan het een geschenk met een bittere nasmaak worden.

Waarde < 125 euro

Dan is er geen enkel probleem, wie de genieter ook is. De aankoopprijzen van de geschenken zijn voor 50% aftrekbaar.

Waarde > 125 euro

Als de begunstigde een handelaar, industrieel, landbouwer of vrije beroeper is en

 • • U bent zelf onderworpen aan de personenbelasting, dan dient u een fiche 281.50 (nl. “voordeel van alle aard”) op te maken op naam van de begunstigde. Het geschenk is voor u dan wel 100% aftrekbaar maar zal in hoofde van de genieter een belastbaar voordeel zijn wat het geschenk toch heel wat minder aangenaam maakt. Maakt u geen fiche op, dan is het geschenk niet aftrekbaar.
 • • U bent zelf onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook dan dient u een fiche 281.50 op te maken. Maakt u geen fiche op, dan blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar op de waarde van het gegeven voordeel wordt een bijzondere aanslag geheven van 309% (300% + 3% crisisbelasting), de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Deze bijzondere taks mag u wel als beroepskost aftrekken.

Als de genieter een particulier is, blijft de 50%-aftrekmogelijkheid behouden voor zover de kosten niet als “overdreven” worden verworpen.

2. BTW

De BTW die u betaalt bij de aankoop van uw relatiegeschenken kan u in aftrek brengen wanneer het geschenk per stuk minder dan 50 euro (exclusief BTW) bedraagt en de aftrek niet door andere bepalingen is uitgesloten. Kost u geschenk 50 euro of meer, dan kan u de BTW niet in aftrek brengen in uw BTW-aangifte. Deze betaalde BTW kan u dan wel als beroepskost inbrengen in de directe belastingen volgens de regels die daar gelden.

De BTW op rookwaren of sterke drank kan u nooit in aftrek brengen in uw BTW-aangifte.

Reclameartikelen

In hoeverre is het uitdelen van gadgets aan de klanten aftrekbaar als beroepskost?

Als deze gadgets van beperkte waarde zijn en op een opvallende en blijvende wijze de naam van uw bedrijf dragen, zijn ze volledig aftrekbaar als beroepskost. U kan deze voorwerpen uitdelen aan bestaande klanten en mogelijke nieuwe klanten. De bedoeling is hier duidelijk: de voorwerpen zijn in de eerste plaats reclamedragers.

Geschenkcheques

Wat is een geschenkcheque?

Naast de eindejaarspremie kan u op het einde van het jaar ook een eindejaarsgeschenk toekennen aan uw werknemers. Deze beloning kan drie vormen aannemen:

 • • Een bedrag in cash geld
 • • Zelf een geschenk in natura te kiezen
 • • Een geschenkcheque : zo bent u er zeker van dat hun geschenk bij iedereen in de smaak valt.

Niet enkel aan het einde van het jaar kan u uw werknemers belonen. Een geschenkcheque biedt u de kans om elke gelegenheid benutten om medewerkers in de bloemetjes te zetten. Enkele voorbeelden zijn Kerstmis of Nieuwjaar, huwelijken of geboortes, een collega die op pensioen gaat. Als je op zoek bent naar een geschenk van een specifieke categorie, kan u gebruik maken van de specifieke cheques. Denk maar aan een boekencheque, DVD-cheque, Viva-boxes, Spetsersbon

Wat zijn de voordelen voor u en voor uw medewerkers?

Geschenkcheques bieden het voordeel dat ze aanvaard worden in een groot netwerk van winkels in België. Ze zijn onder voorwaarden vrijgesteld van belasting in hoofde van uw werknemers.

Daarnaast zijn ze voor u als werkgever 100% aftrekbaar (tot een bepaald maximum bedrag) en is het een zeer flexibel systeem om toe te passen. De geschenkcheques zijn tot een bepaald bedrag ook vrijgesteld van RSZ voor u als werkgever en voor uw medewerkers. Geen sociale bijdragen dus, beide partijen in hun voordeel.

De voorwaarden om als belastingvrij sociaal voordeel te worden gekwalificeerd voor uw

werknemer en aftrekbaar te zijn als beroepskost voor u als werkgever :

 • • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen
 • • de toekenning moet gebeuren ten gelegenheid van bepaalde gelegenheden (zie tabel)
 • • de bedragen zijn beperkt (zie tabel). Deze bedragen gelden per werknemer per jaar, niet per cheque.
 • • de cheques mogen slechts worden ingeleverd bij een beperkt aantal ondernemingen waarmee een overeenkomst werd afgesloten
 • • de cheques hebben slechts een beperkte looptijd
 • • de cheques mogen in geen geval omgewisseld worden in geld
 • • Overzicht bedragen (waarmee u zowel fiscaal als sociaal in orde bent) :

Gelegenheid

Kerstmis, Nieuwjaar,…

Sinterklaas

Eervolle onderscheiding

Intrede pensioengerechtigde leeftijd

Speciale gelegenheden
(jubilea, geboortes,…)


Anciënniteit 25 jaar

Anciënniteit 35 jaar

Huwelijk

 Een bedrag van max.

35 euro

35 euro/kind

105 euro

35 € / dienstjaar met een max.

van 875 euro


50 euro

brutoloon

2x brutoloon

200 euro

Voordeel voor de werkgever

aftrekbaar

aftrekbaar

aftrekbaar

aftrekbaar


niet aftrekbaar

aftrekbaar

niet aftrekbaar

niet aftrekbaar