Under contruction

Het was druk de afgelopen weken aan de bestuurstafel.
Een aantal projecten werden opgestart in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.